Ενδυνάμωση στο χώρο εργασίας για μεγαλύτερη παραγωγικότητα #mindfulgemsinsights

corporate wellbeing energy mindfulgemsinsights wellbeing Jan 12, 2022

Η παραγωγικότητα μετράται ανάλογα με το πόσο αποτελεσματικά ολοκληρώνουν οι εργαζόμενοι τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Μέσα από την ενδυνάμωση των ομάδων μας στο χώρο εργασίας, η παραγωγικότητα τους αυξάνεται, φέρνοντας μεγαλύτερα κέρδη και καλύτερα αποτελέσματα.

Δύο φαινόμενα που επηρεάζουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων, και ειδικά εν μέσω πανδημίας, είναι ο παρουσιασμός και ο απουσιασμός.

Ο παρουσιασμός προκύπτει όταν οι εργαζόμενοι δεν έχουν την κατάλληλη απόδοση στην εργασία τους, είτε λόγω ασθένειας, τραυματισμού ή κάποιας άλλης αιτίας.
 

Ο απουσιασμός προκύπτει όταν ο εργαζόμενος απουσιάζει συχνά από την εργασία. Δείχνει πολλές φορές την έλλειψη προσοχής και παρουσίας από την εργασία για λόγους διαφορετικούς από ασθένεια ή κάποια σημαντική υποχρέωση.
 

Το 50% των εργαζομένων που δεν αθλούνται έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες παρουσιασμού από τους εργαζομένους που αθλούνται τακτικά.
 

Με την ενδυνάμωση των εργαζομένων, ενισχύεται όχι μόνο η παραγωγικότητά τους, αλλά μειώνονται παράλληλα οι πιθανότητες παρουσιασμού και απουσιασμού.

Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα.